KYOCERA Login Manager

 

Aplikacja HyPAS  przeznaczona do uwierzytelniania użytkowników na urządzeniu.

  • Bezserwerowe rozwiązanie do uwierzytelniania użytkownika na urządzeniu
  • Otwarty dostęp do funkcji kopiowania ( wymagane logowanie do pozostałych funkcji)
  • Wsparcie dla uwierzytelniania lokalnego lub sieciowego ( Active Directory)
  • Logowanie za pomocą karty zbliżeniowej lub nazwy i hasła

 

KYOCERA login Manager - strona logowania

 

Użycie funkcji kopia

  • Użytkownik naciska przycisk kopia
  • Panel urządzenia zostaje odblokowany, użytkowni może użyć funkcji kopia
  • Funkcja 'Send' i 'Box' nie są dostępne

Użytkownik loguje się za pomocą nazwy i hasła

  • Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w AD, panel zostanie odblokowanyi użytkownik będzie mógł wykorzystać dostępne funkcje

Użytkownik loguje się za pomocą karty

  • Jeśli karta jest poprawnie zarejestrowana, panel urządzenia zostanie odblokowany i użytkownik będzie mógł wykorzystać funkcje urządzenia

Idealne rozwiązanie dla potrzeb podstawowego uwierzytelniania użytkownika przy urządzeniu wspierające autoryzację kartą zbliżeniową.