Kyocera SharePoint Connector

 

KYOCERA SharePoint Connector - to aplikacja biznesowa pozwalająca na dwukierunkowa komunikację z zasobami SharePoint w celu:

 • Skanowania dokumentów z urządzenia MFP, które są zapisywane w bibliotekach SharePoint
 • Uzyskiwania dostępu za pomocą konektora do bibliotek SharePoint poprzez panel urządzenia MFP w celu ich wydrukowania

 

 

KYOCERA SharePoint Connector - jak to działa?

 1. W celu zeskanowania dokumentu na zasób SharePoint, użytkownik loguje się na serwer SharePoint przy urządzeniu MFP
 2. Dokonuje wyboru biblioteki już istniejącej lub tworzy nowy folder
 3. Wprowadza dodatkowe dane ( meta dane) jeśli są wymagane
 4. Realizuje proces skanowania
 5. Poprzez naciśnięcie przycisku 'Start'
 6. Dokument zostanie zeskanowany i zapisany na zasobie SharePoint we wskazanym folderze

 

 1. W celu wydrukowania dokumentu z zasobu SharePoint, użytkownik loguje się na serwer SharePoint przy urządzeniu MFP
 2.  Dokonuje wyboru biblioteki oraz wskazuje dokument, który ma zostać wydrukowany
 3. Po naciśnięciu przycisku 'Print' dokument zostanie wydrukowany