Polityka cookies

Pliki cookies są to pliki, które należy rozumieć jako dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników, mające przeznaczenie do korzystania ze strony www. Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika oraz na poprawne wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do indywidualnych preferencji użytkownika. Zazwyczaj pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików cookies?

Cookies stosowane są w celu dostosowania zawartości strony www do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron. Pliki, te są używane również w celu tworzenia anonimowych statystyk - pozwalają one zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics - usługi udostepnianej przez Google, która umożliwia analizę oglądalności witryny internetowej. Google Analytics wykorzystuje cookies w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu w jaki użytkownik z niej korzysta. Więcej szczegółów na temat wykorzystania cookies przez Google Analytics znajdziesz w polityce prywatności Google Analytics.

 

Jakich plików cookies używamy?

Wykorzystujemy dwóch rodzajów plików cookies - sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, pozostają one na urządzeniu użytkownika, do czasu wylogowania się ze strony www lub do czasu wyłączenia oprogramowania. Cookies stałe to pliki pozostające na urządzeniach na czas określony w parametrach tych plików lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Usuwanie plików cookies

Oprogramowanie (przeglądarki internetowe) domyślnie pozwala na umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może zmienić te ustawienia w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych dostępnych pod domeną kyocera24.pl.

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym (Polityka Prywatności)

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest s4o sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-008) przy ul. Warszawskiej 40 / 2 A, NIP 9542767369, wpisana do KRS pod numerem 0000627868, tel. +48 327909545, e-mail: biuro@s4o.pl.
  2. Dane osobowe Klientów takie jak : imię, nazwisko, adres, nr telefonu - gromadzone przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego są zbierane, przechowywane z zapewnieniem należytych zabezpieczeń i będą przetwarzane w celu:

-zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora

-wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

-ustalenia, obrony i dochodzenie roszczeń

-marketingu bezpośredniego

-tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

-weryfikacji wiarygodności płatniczej

-wsparcia obsługi

-szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 

 - W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

-  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

- Innymi odbiorcami danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu zawarcia lub kontynuacji umów).

 

4. Klient ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

 

6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.