Masz pytania, zadzwoń
+48 730 300 255
Kontakt
 • Moje konto
  Zaloguj się
Koszyk:
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!

System MyQ

 

System MyQ

 

Kategoria produktu Nazwa rozwiązania
Mobilność System licencjonowania, interfejs webowy, terminal mobilny, wydruk bezsterownikowy, wsparcie multilanguage, termial Embedded/Embedded LITE, Local spooling z Follow Me, Konektory API, zdalna instalacja i konfiguracja terminala, automatyczne wydrukowanie drukarek i auto-konfiguracja, integracja Embedded z Xerox, Ricoh (+OEM), Sharp, Toshiba, Samsung, Kyocera (+OEM).
Bezpieczeństwo Autoryzacja, rekomendacja KNF, usługa wysokiej dostępności, Job Archiving + PCL Preview, niezaprzeczalność wydruku, system logów, VMHA ( Virtual Machine High Availability), zarządzanie użytkownikami.
Rozwiązania dla biznesu Profile skanowania, wydruk bezpieczny, bezpośredni, podążający, zarządzanie kopiowaniem, zarządzanie projektami, zarządzanie pracami, integracja z OCR, zarządzanie limitami, karty tymczasowe, delegowanie prac, system raportowania, Job roaming.

 

 • Licencjonowanie i system
 • Licencjonowanie jedynie na urządzenia
 • Swobodne przydzielanie licencji pomiędzy lokalizacjami
 • Nielimitowana licencja serwerowa obejmująca:
  • Nielimitowana ilość urządzeń podłączonych do systemu
  • Nielimitowana ilość użytkowników systemu
  • Nielimitowana ilość serwerów odległych podłączonych do systemu
  • Brak modułowej budowy wszystkie funkcje zawarte w jednej aplikacji, funkcjonującej w wersji webowej
 • Webowy interfejs systemu - dostęp do systemu z każdego urządzenia bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji

 

 • Terminal mobilny pozwalający na obsługę systemu za pomocą urządzenia wyposażonego w system Android, iOS.
 • Zarządzanie pracami
 • Zarządzanie urządzeniami
 • Odblokowanie urządzeń
 • Drukowanie dokumentów lub zdjęć bezpośrednio z urządzenia mobilnego

 • Terminal Embedded i Embedded LITE pozwalają na integrację z urządzeniami wielofunkcyjnymi i drukarkami bez konieczności stosowania zewnętrznych terminali sprzętowych

 

Terminal Embedded obecnie jest dostępny dla następujących producentów:

 • KYOCERA/ UTAX/ TRIUMPH ADLER
 • XEROX
 • SHARP
 • TOSHIBA
 • RICOH/NASHUATEC/GESTETNER/REXROTARY
 • SAMSUNG

Poziom funkcjonalności może być nieznacznie odmienny. Pozycja w cenniku termianla Embedded odnosi się do wszystkich wspieranych producentów.

 

Terminal Embedded LITE pozwala na realizację wydruku bezpiecznego i podążającego na urządzeniach klasy HyPas oraz urządzeniach nie wyposażonych w platformę HyPas bez konieczności stosowania zewnętrznych sprzętowych terminali. Terminal Embedded LITE realizuje funkcje autoryzacji za pomocą karty zbliżeniowej lub kodu PIN  ( autoryzacja za pomocą kodu PIN jest dostępna tylko dla niektórych modeli i wymaga wgrania dedykowanego firmware’u).

 

Modele z możliwością autoryzacji PIN M6526cdn/ M6026cdn/ M2535dn/ M2035dn/ M2530dn/ M2030dn/ M3040dn/ M3540dn/ FS-4100dn/ FS-2100dn/ FS-4200dn/ FS-4300dn/ M6030cdn/ M6530cdn/ M6035cidn/ M6535cidn/ P6035cdn/ P4040dn

 

Rozwiązanie bezserwerowe

 

Local spooling z wydrukiem FollowMe

 • Prace wysłane do jednego urządzenia są dostępne do wydruku również na innych drukarkach

 

Konektory API

 • Możliwość integracji z aplikacjami zewnętrznymi

 

Identyfikacja użytkownika

 • System MyQ pozwala na wybór właściwej formy identyfikacji użytkownika:
  • PIN
  • Login, Hasło
  • QR (Android, iOS)
  • Karta zbliżeniowa
  • Możliwość zastosowania kombinacji formy identyfikacji
  • Możliwość rejestracji karty przez użytkownika bezpośrednio przy urządzeniu

 

Usługa Job Archiving z Job preview

 • Możliwość archiwizowania prac generowanych przez użytkowników w celu ich późniejszej weryfikacji
 • Archiwizacja prac drukowanych, kopiowanych, faksowanych i skanowanych
 • Przechowywanie prac w postaci PDF z meta danymi w folderze archiwizacji.

 

Funkcja niezaprzeczalności wydruku

 • System zlicza prace faktycznie wykonane przez urządzenia

 

Niezaprzeczalność wydruku - Rozliczanie online:

 1. Rozliczanie online polega na czytaniu liczników maszyny poprzez protokół SNMP lub HTTP
 2. Rozwiązanie możliwe do zastosowania w większości urządzeń
 3. Spełniony warunek niezaprzeczalności wydruków

 

Rozliczanie offline:

 1. Dane dotyczące ilości wydruków pobierane są z print spoolera i wysyłane do systemu MyQ poprzez usługę uruchomioną na PC Spooler
 2. W tym przypadku nie mamy niezaprzeczalności wydruków (wysyłamy wydruk 100 arkuszy, w urządzeniu po 20 arkuszach  nastąpi zacięcie papieru - do MyQ zostanie wysłana ilość 100 arkuszy wykonanych)

 

System logów

 • Monitorowanie aktywności środowiska w czasie rzeczywistym
 • Szybkie rozpoznanie problemu i możliwość natychmiastowej naprawy
 • Możliwość filtrowania danych w celu wyszukania konkretnego zdarzenia

Profile skanowania

 • Tworzenie procesów skanowania dostosowanych do potrzeb biznesu
 • Możliwość nadawania uprawnień i dostępu do procesów biznesowych (profile skanowania dostępne poprzez kafle wyświetlane na panelu dotykowym urządzenia)
 • Tworzenie profili dostępne dla Administratora systemu bez konieczności kastomizacji rozwiązania

Profile skanowania - przykłady

 

Wykorzystanie profili skanowania w procesie przetwarzania dokumentów

 

Wydruk bezpośredni, bezpieczny i podążający

 

 

Zarządzanie projektami

 • Funkcja rozliczania pracy na projekty
 • Możliwość udostępnienia funkcji drukowania bez konieczności wskazania projektu
 • Zarządzanie projektami poprzez nadawanie uprawnień użytkownikom (generowanie pracy na projekty)
 • Funkcja raportowania projektów

 

Zarządzanie pracami

 

Proces:

 1. Każdy użytkownik ma dostęp do swoich prac
 2. Manager posiada dostęp do prac swojego działu/departamentu  (struktura organizacyjna określa zasady dostępu)

 

Realizowane prace:

 1. Kasowanie prac
 2. Ponowne drukowanie wcześniej drukowanych prac
 3. Pauzowanie prac
 4. Zwalnianie pauzowanych prac
 5. Zarządzanie pracami ulubionymi
 6. Zmiana kolejki prac
 7. Zmiana właściciela prac (uprawnienie administratora)

 

Zarządzanie użytkownikami:

 • Import użytkowników z LDA, pliku CSV, serwera głównego MyQ lub własny skrypt
 • Możliwość tworzenia harmonogramów synchronizacji w celu automatyzacji procesu zarządzania użytkownikami systemu
 • Graficzny interfejs konfiguracji importu użytkowników

 

Cenniki

 • Funkcja tworzenia cenników dla Użytkownika i Administratora ( dostawca)
 • Intuicyjne dodawanie cenników do urządzeń
 • Możliwość tworzenia cennika dla:
  • Funkcji drukowania w podziel na monochromatyczny i kolor
  • Kopiowania z podziałem na monochromatyczny i kolor
  • Skanowania
  • Różnego formatu papieru ( A4/A3/Inne/ A5/B5/Folio/Ledger/Legal/Letter/Statement)
  • Faksowania
  • Możliwość ustalenia 3 poziomówcen dla pokrycia wydruku kolorowego

 

Zarządzanie limitami

 • Funkcja nakładania limitów na użytkowników, lub grupy użytkowników
 • Możliwość określenia okresu ważności limitu
 • Możliwość limitowania ilości stron całkowitych, stron kolorowych lub stron skanowanych
 • Możliwość tworzenia limitów wartościowych
 • Funkcja informowania (e-mail)użytkownika i administratora o poziomie limitu
 • Możliwość określenia akcji jakie mają nastąpić po osiągnięciu limitu
  • Wyłączenie funkcji drukowania
  • Wyłączenie funkcji Kopiowania
  • Włączenie funkcji Skanowania
  • Wyłączenie funkcji drukowania i kopiowania w kolorze

 

Funkcja delegowania prac

 

Karty tymczasowe

 • Funkcja tworzenia karty z określonym przedziałem czasu jej ważności

 

Raporty

 • System posiada pakiet wbudowanych raportów pozwalających na generowanie statystyk z różnych obszarów funkcjonalna środowiska:
  • Raporty z pokrycia dla 3 poziomów
  • Raporty dla Departamentów
  • Raporty na urządzenia
  • Raporty w zakresie wpływu na środowisko naturalne
  • Raporty dla projektów
  • Raporty serwisowe
  • Raporty dotyczące ustawień
  • Raporty liczników całkowitych
  • Raporty dla użytkowników
  • Funkcja tworzenia harmonogramów raportów w celu ich automatycznego generowania i dystrybucji do wskazanych osób w postaci e-mail
  • Możliwość generowania raportów - PDF, XML, TXT, HTML, CSV
  • Możliwość wykorzystania filtrów w celu określenia szczegółowych parametrów raportu
  • Funkcja nadawania uprawnień do dostępu i możliwości generowania raportu

 

Nie znaleziono produktów.